Privacy Policy Martijn Veldman Interior Design B.V.

Martijn Veldman Interior Design B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Martijn Veldman Interior Design B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht. Martijn Veldman Interior Design B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een opdracht laat uitvoeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om uw opdracht uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Om de dienstverlening van Martijn Veldman Interior Design B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw opdracht en het gebruik van onze diensten op. 

  •  Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw opdracht. 

Als u bij Martijn Veldman Interior Design B.V. een dienst afneemt bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. 

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.Martijn Veldman Interior Design zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na het uitvoeren van uw opdracht bewaard worden.

  • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

  • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EU.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Martijn Veldman Interior Design gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van Martijn Veldman Interior Design B.V. geen cookies ontvangt.Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Martijn Veldman Interior Design B.V., dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval van een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.